164,00 
193,00 

SNOBI baldai

SNOBI SB11 bf spinta

255,00 

Komodos – spintelės

SNOBI SB2 bf komoda

155,00 

Komodos – spintelės

SNOBI SB3 bf komoda

184,00 

Komodos – spintelės

SNOBI SB4 bf komoda

246,00 

Komodos – spintelės

SNOBI SB5 bf komoda

Nuo 241,00 

Komodos – spintelės

SNOBI SB6 bf komoda

Nuo 226,00 

Indaujos/Vitrinos

SNOBI SB7 bf vitrina

Nuo 264,00 

Indaujos/Vitrinos

SNOBI SB8 bf vitrina

Nuo 210,00 

Indaujos/Vitrinos

SNOBI SB9 bf vitrina

Nuo 193,00